Workshop Workshop

23 Feb 2019 - 09:00 - Brussels

Strategische voorbereiding Sociale verkiezingen 2020 'Van uitstel komt afstel…'

2019 is het referentiejaar voor de sociale verkiezingen van 2020. De manier waarop een onderneming zich vandaag organiseert, is inderdaad bepalend voor de afbakening van de technische bedrijfseenheid, voor de beoordeling van de tewerkstellingsdrempel en voor de definiëring van het leidinggevend personeel. Het antwoord op die vragen is niet vrijblijvend, maar bepaalt of er sociale verkiezingen komen, op welk niveau ze georganiseerd worden en wie mag deelnemen. Gelet op het grote belang ervan, geven deze vragen vaak aanleiding tot discussies met de vakbonden, zelfs tot voor de arbeidsrechtbank.

Wie pas eind 2019 aan de voorbereiding van de sociale verkiezingen begint, komt dus te laat om een en ander strategisch bij te sturen. En aangezien van uitstel afstel komt, organiseren wij op zaterdagvoormiddag 23 februari 2019 een eerste voorbereidende "Social Elections Master Class".

Tijdens deze eerste Master Class zullen Olivier Wouters en Ward Bouciqué van het advocatenkantoor Claeys & Engels, en beiden doorwinterde specialisten in deze materie, de kernbegrippen en fundamentele principes opfrissen en toelichten, telkens met aandacht voor de recente rechtspraak die zij grondig hebben gescreend. Zij bespreken ook concrete gevallen uit hun praktijk en geven strategische tips.

Op zaterdagvoormiddag 5 oktober 2019 organiseren wij een tweede sessie waarbij zij de verschillende stappen van de procedurekalender in detail onder de loep zullen nemen en zullen stilstaan bij wijzigingen van de procedure.

Tijdens deze eerste "Master Class" zullen ondermeer de volgende topics aan bod komen:
• Wie moet sociale verkiezingen organiseren? Is er geen ontsnappen aan?
• Begrip 'technische bedrijfseenheid'
• Werknemers, expats, uitzendkrachten, (schijn)zelfstandigen: wie telt mee en waarvoor?
• Leidinggevend personeel en kaderpersoneel: meer dan een titel?
• Hoeveel mandaten? Wie mag kandidaat zijn? Kan de werkgever zich verzetten?
• Vanaf wanneer geldt de ontslagbescherming? De occulte periode belicht…
• De procedurekalender in vogelvlucht: belangrijkste stappen en knelpunten
• Openbare orde: over de vlag en de lading: hoe afdwingbaar is uw akkoord met de vakbond?

Wanneer
Zaterdag 23 februari 2019

Programma
09h00: Ontvangst
09h30: Deel 1
11h00: Koffiepauze
11h15: Deel 2
12h30: Einde

Waar
Claeys & Engels, Vorstlaan 280, 1160 Brussel

Subscribe for this event


Share this event